shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.689.358
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2018
Begindatum:11 december 2018
Naam:TRIBUS CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 11 december 2018
Adres van de zetel: Kleinenbergstraat 46 Stratenplan
1932 Zaventem
Sinds 1 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 11 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ferreira Santos ,  Arquimedes  Sinds 11 december 2018
Bestuurder Gonçalves Barbosa de Oliveira ,  Líria  Sinds 11 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 december 2018
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 december 2018
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 17 december 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 17 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug