shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0716.740.027
Status:Stopgezet
Sinds 31 maart 2021
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 31 maart 2021
Begindatum:21 december 2018
Naam:Total Energy Projects Group
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2018
Afkorting: TEP Group
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2018
Adres van de zetel: Tipstraat 140
3740 Bilzen
Sinds 6 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Geerts ,  Filip  (0598.921.649)   Sinds 21 december 2018
Zaakvoerder (2)0598.921.649   Sinds 21 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 21 december 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0598.921.649 (Total Energy Projects)   sinds 31 maart 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "31 maart 2021".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug