shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0717.548.095
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2019
Begindatum:2 januari 2019
Naam:ALVESTROI
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2019
Adres van de zetel: Grondwetlaan 72 Stratenplan
9040 Gent
Sinds 2 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 2 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Metodiev ,  Dzhevat  Sinds 2 januari 2019
Zaakvoerder Metodiev ,  Mastan  Sinds 2 januari 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 februari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 januari 2019
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 2 januari 2019
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 2 januari 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 januari 2019
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug