shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0717.564.329
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 maart 2021
Begindatum:2 januari 2019
Naam:PMC7
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2019
Adres van de zetel: Rue de Droixhe 1 Stratenplan
4020 Liège
Extra adresinfo: Marche de Liege G2/19-10
Sinds 12 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Mourchid ,  Daida  Sinds 12 april 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Props ,  Roland  Sinds 15 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 24 augustus 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 augustus 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 januari 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  25.502  -  Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Sinds 2 januari 2019
BTW 2008  25.610  -  Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 2 januari 2019
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 2 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug