shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0717.573.138
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 januari 2024
Begindatum:3 januari 2019
Naam:BALAN CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 10 september 2020
Adres van de zetel: Zwijnaardsesteenweg 44
9000 Gent
Sinds 18 december 2019

Doorgehaald adres sinds 14 maart 2024(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Balan ,  Costica  Sinds 18 december 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Waeterloos ,  Geert  Sinds 30 januari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 februari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 3 januari 2019
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 januari 2019
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 3 januari 2019
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 3 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug