shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0717.930.652
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2019
Begindatum:10 januari 2019
Naam:AZ CREATION
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2019
Adres van de zetel: Generaal de Ceunincklaan 43 Stratenplan  bus 5
1020 Brussel
Sinds 10 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Emch ,  Muriel  Sinds 11 september 2019
Zaakvoerder (2) Ieremie ,  Constantin  Sinds 10 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Ruwbouw
Sinds 2 april 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 april 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 april 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 2 april 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 2 april 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 april 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 2 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 april 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 april 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 2 april 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 april 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 april 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 2 april 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 april 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 10 januari 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 10 januari 2019
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 10 januari 2019
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 10 januari 2019
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 10 januari 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 10 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug