shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0718.840.670
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2019
Begindatum:17 januari 2019
Naam:ORAMO
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 2023
Adres van de zetel: Gaston Devoswijk 32
1850 Grimbergen
Extra adresinfo: RCBV
Sinds 14 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Özkara ,  Ramazan  Sinds 14 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 4 mei 2023
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 4 mei 2023
Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 4 mei 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug