shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.558.254
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2019
Begindatum:26 februari 2019
Naam:BLS GROUP
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Dieleghemse Steenweg 61   bus 65
1090 Jette
Sinds 1 oktober 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Karaca ,  Cengiz  Sinds 1 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 maart 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug