shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0722.570.618
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 maart 2019
Begindatum:9 maart 2019
Naam:KOSTA & C°
Naam in het Nederlands, sinds 9 maart 2019
Adres van de zetel: Marie Collartstraat 37
1620 Drogenbos
Sinds 8 april 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 april 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ciornei ,  Constantin  Sinds 8 april 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 maart 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 9 maart 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 9 maart 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 9 maart 2019
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 9 maart 2019
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 9 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug