shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0723.938.219
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2020
Begindatum:2 april 2019
Naam:Karim Construct
Naam in het Nederlands, sinds 2 april 2019
Adres van de zetel: Overleiestraat(Kor) 44 Stratenplan
8500 Kortrijk
Sinds 2 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 2 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Boukhezna ,  Tayeb  Sinds 2 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Verschuere ,  Arne  Sinds 30 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 april 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 2 april 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 april 2019
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug