shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0724.878.327
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2019
Begindatum:12 april 2019
Naam:CARPATIC
Naam in het Frans, sinds 12 april 2019
Adres van de zetel: Sylvain Dupuislaan 59
1070 Anderlecht
Sinds 12 april 2019

Doorgehaald adres sinds 7 maart 2024(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 12 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Prundus ,  Gabriel  Sinds 1 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2022
 
Ruwbouw
Sinds 23 februari 2022
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 23 februari 2022
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 23 februari 2022
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 23 februari 2022
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 23 februari 2022
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 23 februari 2022
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 23 februari 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 23 februari 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 23 februari 2022
 
Algemeen aannemer
Sinds 23 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 februari 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 23 februari 2022
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 23 februari 2022
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 23 februari 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 15 april 2019
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 15 april 2019
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 15 april 2019
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 15 april 2019
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 15 april 2019
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 15 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug