shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0725.862.777
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 2019
Begindatum:30 april 2019
Naam:Peeters, Nastassja
Sinds 30 april 2019
Telefoonnummer:
0485648865 Sinds 30 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Peeters ,  Nastassja  Sinds 30 april 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 30 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 april 2019
 
 

Toelatingen

Stagiair gecertificeerd belastingadviseur of stagiair gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
Accountant of fiscaal accountant
Sinds 5 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 30 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug