shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.864.361
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 2019
Begindatum:30 april 2019
Naam:Algemene Bouwwerken Bjorn Aerts
Naam in het Nederlands, sinds 30 april 2019
Adres van de zetel: Oosterwijk 81 Stratenplan
2260 Westerlo
Sinds 30 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 30 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Aerts ,  Björn  Sinds 30 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 mei 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 30 april 2019
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 30 april 2019
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 30 april 2019
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 30 april 2019
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 30 april 2019
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 30 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug