shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.985.513
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 mei 2019
Begindatum:24 april 2019
Naam:Fekete, Attila
Sinds 24 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Fekete ,  Attila  Sinds 24 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 mei 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 24 april 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 24 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug