shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.416.361
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 2019
Begindatum:23 mei 2019
Naam:Schilderen & Bouwen
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2019
Adres van de zetel: Carnotstraat 37 Stratenplan  bus 4B 7
2060 Antwerpen
Sinds 23 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Baki ,  Hasan  Sinds 23 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juni 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.610  -  Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 23 mei 2019
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 23 mei 2019
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 23 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug