shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.602.830
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2019
Begindatum:18 juni 2019
Naam:ROELANDTS-VERHAEGEN
Naam in het Nederlands, sinds 18 juni 2019
Adres van de zetel: Amerikalei 55 Stratenplan
2000 Antwerpen
Sinds 18 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0646.994.849   Sinds 18 juni 2019
Bestuurder 0678.880.135   Sinds 18 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Roelandts ,  Gaëtan  (0646.994.849)   Sinds 18 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Verhaegen ,  Jan  (0678.880.135)   Sinds 18 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 juli 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juni 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 18 juni 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 18 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 5 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug