shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0729.873.233
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2019
Begindatum:6 juli 2019
Naam:DRK-CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 5 juli 2019
Adres van de zetel: Doornstraat 62 Stratenplan
9260 Wichelen
Sinds 5 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Ridder ,  Kevin  Sinds 5 juli 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 5 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 juli 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 juli 2019
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 5 juli 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 5 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug