shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0730.713.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2019
Begindatum:15 juli 2019
Naam:M Build
Naam in het Nederlands, sinds 15 juli 2019
Adres van de zetel: Veurestraat 52
9051 Gent
Sinds 15 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Wyckhuys ,  Melanie  Sinds 15 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 28 juni 2023
Btw 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 28 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug