shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0730.730.494
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 juni 2021
Begindatum:16 juli 2019
Naam:SFT ALL-INN CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 8 juli 2019
Adres van de zetel: Gorsemweg 196
3800 Sint-Truiden
Sinds 8 juli 2019

Doorgehaald adres sinds 7 augustus 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 8 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanelderen ,  Filip  Sinds 8 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Dominic-Xavier  Sinds 17 juni 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Xavier  Sinds 17 juni 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Swygenhoven ,  Frederika  Sinds 17 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 augustus 2019
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2019
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 augustus 2019
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2019
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 augustus 2019
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug