shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0731.761.466
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 2019
Begindatum:1 augustus 2019
Naam:XL LIFT SERVICE
Naam in het Frans, sinds 1 augustus 2019
Adres van de zetel: Waverse Steenweg 284   bus 2E
1050 Elsene
Sinds 1 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 augustus 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Arbaj ,  Abdelhalim  Sinds 1 augustus 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 december 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 december 2019
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 december 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 1 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug