shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0732.842.720
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 augustus 2019
Begindatum:25 augustus 2019
Naam:Weigewijs
Naam in het Nederlands, sinds 25 augustus 2019
Adres van de zetel: Bierbeekstraat 51
3001 Leuven
Sinds 25 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@weigewijs.beSinds 25 augustus 2019
Webadres:
www.weigewijs.be Sinds 25 augustus 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 augustus 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Joos ,  Dominique  Sinds 25 augustus 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 27 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 september 2019
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 16 april 2024
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 27 januari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 25 augustus 2019
Btw 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 25 augustus 2019
Btw 2008  01.410  -  Fokken van melkvee
Sinds 25 augustus 2019
Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 25 augustus 2019
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 25 augustus 2019
Btw 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 25 augustus 2019
Btw 2008  01.630  -  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
Sinds 25 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 augustus 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug