shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0733.607.139
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 september 2019
Begindatum:2 september 2019
Naam:SRS BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 2 september 2019
Adres van de zetel: Rode-Kruisstraat 25 Stratenplan
2430 Laakdal
Sinds 2 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Van Uytsel ,  Seppe  Sinds 27 januari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 september 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 september 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 september 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 september 2019
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 2 september 2019
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 2 september 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug