shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0733.856.765
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 2019
Begindatum:9 september 2019
Naam:JUDELEC
Naam in het Frans, sinds 9 september 2019
Adres van de zetel: Joseph Druezstraat 18 Stratenplan  bus 8
1083 Ganshoren
Sinds 9 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@jud-elec.beSinds 17 februari 2020
Webadres:
www.jud-elec.be Sinds 17 februari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Judele ,  Dionisie  Sinds 9 september 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 1 oktober 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 oktober 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 oktober 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 oktober 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2019
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  95.120  -  Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 1 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug