shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0734.507.655
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 september 2019
Begindatum:16 september 2019
Naam:VDM PROMOTION
Naam in het Frans, sinds 16 september 2019
Adres van de zetel: Louis Hapstraat 127 Stratenplan
1040 Etterbeek
Sinds 16 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0809.593.969   Sinds 1 januari 2020
Bestuurder 0878.681.725   Sinds 16 september 2019
Vaste vertegenwoordiger Tüfekci ,  Atilla  (0809.593.969)   Sinds 1 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Vandermarliere ,  Frank  (0878.681.725)   Sinds 16 september 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 16 september 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 september 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug