shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0734.655.234
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 juni 2022
Begindatum:19 september 2019
Naam:AMLUMI
Naam in het Frans, sinds 19 september 2019
Adres van de zetel: Avenue Winston-Churchill 9
5500 Dinant
Sinds 19 september 2019
Telefoonnummer:
0472688064 Sinds 1 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
viaene.laurent.2016@gmail.comSinds 1 april 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dos santos Pinheiro ,  Dulcineia  Sinds 1 juli 2021
Bestuurder Viaene ,  Laurent  Sinds 1 maart 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Castaigne ,  Bernard  Sinds 2 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug