shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0734.976.225
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2019
Begindatum:26 september 2019
Naam:EM SOLAR
Naam in het Nederlands, sinds 26 september 2019
Adres van de zetel: Hondzochtstraat(BR) 2A
1673 Pepingen
Sinds 26 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0821.530.117   Sinds 26 september 2019
Bestuurder 0837.556.495   Sinds 26 september 2019
Vaste vertegenwoordiger Vanderoost ,  Marjo  (0821.530.117)   Sinds 26 september 2019
Vaste vertegenwoordiger Mosselmans ,  Erik  (0837.556.495)   Sinds 26 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 oktober 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 25 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug