shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0735.664.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 januari 2023
Begindatum:3 oktober 2019
Naam:DAKOT-CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 3 oktober 2019
Adres van de zetel: Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
Sinds 3 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kostyshyn ,  Mykola  Sinds 1 juli 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Toremans ,  Tom  Sinds 12 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 december 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 3 oktober 2019
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 3 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 23 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug