shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0737.018.767
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juni 1977
Begindatum:9 juni 1977
Naam:De Knijf, Jozef
Sinds 9 juni 1977
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Knijf ,  Jozef  Sinds 9 juni 1977
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur in centrale verwarming
Sinds 21 oktober 1991
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 30 augustus 1993
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 27 december 1984
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 27 december 1984
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 27 december 1984
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 december 1984
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 juni 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug