shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0737.215.242
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 1981
Begindatum:1 augustus 1981
Naam:Steenhout, Dirk
Sinds 1 augustus 1981
Telefoonnummer:
053831163 Sinds 1 augustus 1981(1)
Faxnummer:
053831767 Sinds 1 augustus 1981(1)
E-mail:
dirk.steenhout@skynet.beSinds 1 augustus 1981(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Steenhout ,  Dirk  Sinds 1 augustus 1981
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 1 juni 1998
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 24 april 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug