shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0737.601.658
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2019
Begindatum:12 november 2019
Naam:Antwerps Fiskaal & Juridisch Studiebureau
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2019
Afkorting: ANFISK
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2019
Adres van de zetel: Joe Englishstraat 54/2de verd
2140 Antwerpen
Sinds 24 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Swerten ,  Koen  Sinds 30 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 januari 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 november 2019
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 12 november 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 9 januari 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 november 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug