shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0737.647.881
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 2019
Begindatum:13 november 2019
Naam:REH CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 13 november 2019
Adres van de zetel: Steenweg op Waver 838 Stratenplan  bus 2
1040 Etterbeek
Sinds 13 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hoxha ,  Albert  Sinds 13 november 2019
Bestuurder Hoxha ,  Roland  Sinds 13 november 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2020
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 28 januari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 januari 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 28 januari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 13 november 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 november 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug