shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.883.147
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2019
Begindatum:9 december 2019
Naam:NORD CHASSIS
Naam in het Frans, sinds 9 december 2019
Adres van de zetel: Emile Carpentierstraat 61
1070 Anderlecht
Sinds 9 december 2019
Telefoonnummer:
+32487173484 Sinds 9 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vasypro@yahoo.comSinds 9 december 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hotca ,  Vasile  Sinds 15 maart 2023
Bestuurder Rǎducan ,  Viorel  Sinds 9 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 december 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 9 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug