shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.953.423
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 september 2023
Begindatum:11 december 2019
Naam:RT CHEF
Naam in het Frans, sinds 11 december 2019
Adres van de zetel: Philomènestraat 88
1030 Schaarbeek
Sinds 11 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Roşu ,  Toader  Sinds 11 december 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Heilporn ,  Lise  Sinds 11 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 11 december 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 december 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 11 december 2019
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 11 december 2019
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 11 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug