shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0739.405.165
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 augustus 1997
Begindatum:6 augustus 1997
Naam:De Clercq, Filip
Sinds 6 augustus 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Clercq ,  Filip  Sinds 6 augustus 1997
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 6 augustus 1997
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 6 augustus 1997
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 6 augustus 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 1997
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug