shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0739.617.575
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2020
Begindatum:1 januari 2020
Naam:Baeke, Lode
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Baeke ,  Lode  Sinds 1 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 juni 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.610 -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 18 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug