shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.440.383
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 januari 2020
Begindatum:15 januari 2020
Naam:Collin, Jean
Sinds 15 januari 2020
Telefoonnummer:
+32474503251 Sinds 15 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jdcollin01@gmail.comSinds 15 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Collin ,  Jean  Sinds 15 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 15 januari 2020
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 januari 2020
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 15 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug