shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.836.105
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2020
Begindatum:21 januari 2020
Naam:Mounir Services
Naam in het Frans, sinds 21 januari 2020
Adres van de zetel: Lombardsijdestraat 96   bus 18
1120 Brussel
Sinds 21 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 21 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Beelaerts ,  Brigitte  Sinds 21 januari 2020
Zaakvoerder Mounir ,  Abdellatif  Sinds 21 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 25 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 januari 2020
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 25 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 2 november 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug