shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0744.650.489
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 2020
Begindatum:3 maart 2020
Naam:Keuken van Sou
Naam in het Nederlands, sinds 3 maart 2020
Afkorting: KvS
Naam in het Nederlands, sinds 3 maart 2020
Adres van de zetel: Heirbaan 1
3650 Dilsen-Stokkem
Sinds 15 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@keukenvansou.beSinds 3 maart 2020
Webadres:
http://www.keukenvansou.be Sinds 3 maart 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 3 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Aattaoui ,  Soumia  Sinds 3 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 mei 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug