shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0745.366.806
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 maart 2020
Begindatum:12 maart 2020
Naam:Verwarmingspunt
Naam in het Nederlands, sinds 12 maart 2020
Adres van de zetel: Molenweg 54
3520 Zonhoven
Sinds 12 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sara@verwarmingspunt.beSinds 12 maart 2020
Webadres:
www.verwarmingspunt.be Sinds 12 maart 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Donné ,  Librecht  Sinds 12 maart 2020
Bestuurder Maassen ,  Sara  Sinds 12 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 12 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 maart 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 12 maart 2020
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 12 maart 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug