shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.231.193
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 oktober 2019
Begindatum:29 december 1993
Naam:Decoster, Ivo
Sinds 29 december 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Decoster ,  Ivo  Sinds 29 december 1993
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Rieck ,  Jan  Sinds 10 oktober 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer tegelzetter
Sinds 24 juli 2001
 
Garagehouder hersteller
Sinds 12 november 2003
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 22 juni 1999
 
Carrossier-hersteller
Sinds 12 november 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juni 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 15 januari 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug