shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.706.493
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2020
Begindatum:6 mei 2020
Naam:ART BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 6 mei 2020
Adres van de zetel: Halensebaan 165 Stratenplan
3290 Diest
Sinds 6 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Teke ,  Arif  Sinds 6 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 mei 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 mei 2020
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 6 mei 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 6 mei 2020
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 6 mei 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 6 mei 2020
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 6 mei 2020
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 6 mei 2020
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug