shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.341.250
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 1995
Begindatum:21 augustus 1995
Naam:Niels, Johan
Sinds 21 augustus 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Niels ,  Johan  Sinds 21 augustus 1995
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 30 maart 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 30 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 augustus 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 30 maart 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 30 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 augustus 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug