shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.559.105
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2023
Begindatum:23 mei 2020
Naam:DUPRO CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 23 mei 2020
Afkorting: DUPRO
Naam in het Frans, sinds 23 mei 2020
Adres van de zetel: Rue Puits-Connette 20
5030 Gembloux
Sinds 1 januari 2021

Doorgehaald adres sinds 14 juni 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
o.kennedy@at-team.beSinds 23 mei 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 23 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Ciancia ,  Vincenzo  Sinds 23 mei 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Meunier ,  Arnaud  Sinds 21 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2020
 
Ruwbouw
Sinds 4 juni 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 25 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juni 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 juni 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 mei 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug