shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.794.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 2020
Begindatum:2 juni 2020
Naam:CORDEIRO CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 2 juni 2020
Adres van de zetel: Brusselsesteenweg 292
3090 Overijse
Sinds 2 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cordeiroconstruct@gmail.comSinds 2 juni 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cordeiro ,  João  Sinds 2 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 2 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 november 2020
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 2 juni 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  31.099 -  Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
Sinds 1 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug