shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.850.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2020
Begindatum:4 juni 2020
Naam:BOYKA
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2020
Adres van de zetel: Ernest Masoinlaan 41/1d/r
1090 Jette
Sinds 4 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Albu ,  Florinel  Sinds 4 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 juni 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 4 juni 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 juni 2020
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 4 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug