shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0750.556.405
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 2020
Begindatum:1 september 2020
Naam:Riemaeker, Ruben
Sinds 1 september 2020
Telefoonnummer:
0486611790 Sinds 1 september 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ruben@rubriec.beSinds 1 september 2020
Webadres:
www.rubriec.be Sinds 1 september 2020
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Riemaeker ,  Ruben  Sinds 1 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 september 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 september 2020
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug