shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0750.667.756
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 november 2023
Begindatum:15 juli 2020
Naam:RENOVTOIT
Naam in het Frans, sinds 15 juli 2020
Adres van de zetel: Louizalaan 379   bus 21
1050 Elsene
Sinds 15 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 15 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Pinte ,  Ludovic  Sinds 15 juli 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ensch ,  Isabelle  Sinds 20 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2020
 
Ruwbouw
Sinds 10 augustus 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 oktober 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 15 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 augustus 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 15 juli 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 15 juli 2020
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 15 juli 2020
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 15 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 10 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug