shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0751.829.578
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 augustus 2020
Begindatum:1 augustus 2020
Naam:Abam, Etienne
Sinds 1 augustus 2020
Telefoonnummer:
+32467802322 Sinds 1 augustus 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ngwa_collins@hotmail.comSinds 1 augustus 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Abam ,  Etienne  Sinds 1 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 augustus 2020
Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 1 augustus 2020
Btw 2008  46.771  -  Groothandel in autosloopmateriaal
Sinds 1 augustus 2020
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug