shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0751.899.161
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 augustus 2020
Begindatum:7 augustus 2020
Naam:VD.B
Naam in het Frans, sinds 7 augustus 2020
Adres van de zetel: Keizer Karellaan 584
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 7 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder Van Damme ,  Kris  Sinds 7 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 december 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 7 augustus 2020
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 14 maart 2023
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 maart 2023
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 augustus 2020
Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 7 augustus 2020
Btw 2008  46.720  -  Groothandel in metalen en metaalertsen
Sinds 14 maart 2023
Btw 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 14 maart 2023
Btw 2008  46.761  -  Groothandel in diamant en andere edelstenen
Sinds 7 augustus 2020
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 7 augustus 2020
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 7 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug