shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0751.969.041
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 augustus 2020
Begindatum:20 augustus 2020
Naam:Jeljmazi, Saban
Sinds 20 augustus 2020
Telefoonnummer:
0489025051 Sinds 20 augustus 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Jeljmazi ,  Saban  Sinds 20 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 20 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 20 augustus 2020
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 augustus 2020
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 20 augustus 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 20 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug